ABO (alternerende beroepsopleiding)

Een jaartje extra... geen verloren jaar!

De cursist:

  • volgt ABO (Alternerende Beroepsopleiding) 2 dagen per week school, 3 dagen op stage.
  • volgt een eenjarige, onbezoldigde opleiding.
  • is ingeschreven bij de VDAB en de beroepsinschakelingstijd begint te lopen.
  • blijft recht hebben op kinderbijslag.
  • is nog steeds fiscaal ten laste van de ouders.
  • wordt gevolgd door een trajectbegeleider van de school en een mentor in het bedrijf.
  • heeft grotere kans op tewerkstelling na de opleiding.
  • heeft recht op een inschakelingsuitkering vanaf eind juli 2015.
heeft na 1 jaar ABO recht op een motivatiepremie van 500€

 

Wat is een alternerende beroepsopleiding?

Een 1-jarige opleiding (september- tot einde juni), deels op school, deels in het bedrijf die dienst doet als wachttijd voor de schoolverlaters.

3 dagen stage
1 dag Beroeps Gerichte Vorming (BGV): in functie van werkervaring
1 dag Algemene en Sociale vorming (ASV): in functie van werkervaring

ABO: doelstellingen?

Verwerven van werkervaring gedurende een lange periode.
Realiseren van een effectieve tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt na de stageperiode .
Training van arbeidsattitudes: werktempo, doorzettingsvermogen, stiptheid, bedrijfscultuur, enz...
De bedrijfswereld leren kennen.
KORTOM: De tewerkstellingskansen van jongeren uit het buitengewoon beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt verhogen.

Hoe?

De cursist (M/V) volgt 2 dagen per week les op school en doet werkervaring op in een bedrijf of dienst gedurende 3 dagen, met minimum 30 weken in het schooljaar, onder toezicht van een begeleider en een mentor.
De werkervaring is onbezoldigd.

Profiel van een ABO-leerling(e)?

De cursist...

wordt voorgedragen door de klassenraad,
kiest voor een begeleide overgang van school naar werk,
is jonger dan 21 jaar,
is ingeschreven als werkzoekende bij de V.D.A.B.

Taak van de school?

De school...

organiseert de beroepsopleiding en stage op het niveau van de cursist.
coördineert de opleiding.
stelt het begeleidingsteam samen.
vormt de brug tussen: Cursist - bedrijf - ouders - diensten (V.D.A.B./GTB/RVA)

Taak van het werkervaringsbedrijf?

Het bedrijf...

biedt 1 jaar werkervaring, met reële tewerkstellingskansen.
zorgt voor welomschreven taken.
stelt een mentor aan.
zorgt voor regelmatig overleg tussen: school, cursist en bedrijf.

Nieuwe brochure 2017