Algemene en Sociale Vorming

Algemene en sociale vorming (ASV) bestaat in het observatiejaar uit de vakken godsdienst, taal, rekenen, maatschappelijke vorming, lichamelijke opvoeding en creatieve activiteiten.

Vanaf het tweede jaar worden de vakken taal, rekenen en maatschappelijke vorming geïntegreerd onder de naam PROJECT of GASV (geïntegreerde algemene sociale vorming). Er worden echter nog functionele rekenvaardigheden gegeven als ondersteuning van BGV (beroepsgerichte vorming) en ook verwerkt in gasv-thema's.

Ook krijgen de vakken godsdienst, creatieve activiteiten en lichamelijke opvoeding een belangrijke plaats in de opleidingsfase. Het zelf uitgewerkte lesmateriaal is eigen aan het BuSo met hun eigen doelstellingen en ontwikkelingsdoelen.

Vanaf de Kwalificatie (4de en 5de jaar) worden de leerlingen via nog meer realistische projecten (stages voorbereiden, betalingen, op eigen benen staan, VDAB, ziekenfonds enz...) voorbereid op het later leven. Een extra jaar Alternerende Beroepsopleiding (ABO) waar naast de werkervaring in een bedrijf van 3 dagen nog één dag effectief gewerkt wordt rond Algemene Sociale Vorming en één dag Beroepsgerichte Vorming.

In de klas zitten er leerlingen die het heel wat moeilijker hebben dan anderen of juist wat makkelijker. Door het geven van aangepaste oefeningen en thema's zorgen de leerkrachten ervoor dat iedereen op zijn niveau kan werken.

Een handig hulpmiddel hierbij zijn de computerklassen. Oefenen op de computer is heel wat aangenamer en de mogelijkheid om op eigen niveau (individueel) te werken zorgt ervoor dat iedereen aan bod komt.

Ook nemen leefsleutels en sociale vaardigheden een belangrijke plaats in voor leerlingen die minder weerbaar zijn.

De verschillende vakvergaderingen en klassenraden met de leerkrachten van ASV en BGV zorgen ervoor dat de onderlinge wisselwerking verzekerd is met de nodige ondersteuning van het paramedisch team (logopedie en kiné) worden de leerlingen extra ondersteund in het bereiken van hun einddoel.

Ook de projecten van "Dynamo 2" en "Gezonde school" verdienen de nodige aandacht.