Waaier van projecten

Sport

Iedere middag tussen 12u.30 en 13u.00 wordt er sport aangeboden voor alle leerlingen die interesse hebben.
Op maandag en vrijdag kunnen de leerlingen van het 3°, 4° en 5° jaar voetballen. Op dinsdag en donderdag kunnen alle leerlingen middagsporten. Ze mogen zelf hun sport kiezen … behalve voetballen.

Voetballen voor het 1° en 2° jaar kan alleen op donderdag. Onze leerlingen krijgen een vijftal keer de kans om deel te nemen aan sportactiviteiten in andere scholen. In onze school wordt jaarlijks het netbaltornooi georganiseerd.
Op gewone lesdagen organiseren we tal van buitenschoolse sportactiviteiten.

PAP (pestactieplan)

Omdat leerlingen maar goed leren en werken als ze zich ook goed voelen, vestigen we de aandacht van de leerlingen op het 'pestprobleem'. We willen het pesten vooral bespreekbaar maken. Op die manier proberen we pesterijen eerder te voorkomen dan te genezen. We proberen onze school zoveel mogelijk pestvrij te houden. Hiervoor rekenen we ook op de medewerking van de ouders.

Middelenprenventie

Omdat we niet blind mogen zijn voor de problemen waar jongeren tegenwoordig mee te maken kunnen krijgen, wordt in onze school aandacht besteed aan het correct informeren over drugs, alcohol, roken,.. en het preventief werken rond het gebruik ervan. Wij bieden onze leerlingen lessen en activiteiten aan waarbij deze problemen besproken worden. Op die manier leren we ze op een verantwoorde manier omgaan met bepaalde verleidingen.

Pastoraal

Deze groep vrijwilligers komt regelmatig samen om pastorale activiteiten zoals eucharistievieringen en bezinningsmomenten uit te werken. Leerlingen en leerkrachten nemen zo veel mogelijk actief deel aan deze steeds geslaagde activiteiten.
Deze werkgroep neemt ook de organisatie van Broederlijk Delen voor zijn rekening. Het project waarvoor de school zal sparen, wordt steeds op een ludieke en informerende wijze voorgesteld tijdens de Boemstart. Daarna volgen verschillende activiteiten, waaronder de voettocht en het sober maal. Op die manier willen we onze leerlingen eens doen nadenken en uiteraard willen ook wij met onze school wat geld bijeen krijgen voor Broederlijk Delen. Zie bijlage

Autisme

In onze school zijn meerdere leerlingen met autisme aanwezig. Deze leerlingen hebben nood aan structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid. De werkgroep autisme komt regelmatig samen om te bekijken welke aanpassingen er in school kunnen gebeuren om de werkdag van deze leerlingen vlotter te laten verlopen. Kleine aanpassingen kunnen voor deze leerlingen een groot verschil maken.

Gezonde maand

De maand oktober staat ieder jaar in het teken van gezondheid. Er wordt vooral gewerkt rond voeding en beweging. Tal van activiteiten worden georganiseerd: gezond ontbijt, tutti frutti, extra bewegingsmomenten, aangepaste kooklessen, gezonde tussendoortjes, aandacht voor hygiëne en veiligheid,…

RSV (Relationele en sociale vorming)

Doorheen de verschillende jaren werken we op een zeer actieve en boeiende manier aan de sociale vaardigheden, het verbeteren van relaties en het kritisch leren denken en beslissen.

Zelfstandigheidsdagen

Het hoogtepunt van het ABO-jaar is de uitstap naar de Ardennen waarbij vooral gewerkt wordt aan zelfstandigheid, relaties, zelfvertrouwen, .... In meer dan één opzicht zijn dit vier heel verrijkende dagen.

Bezinningsdagen

In het vijfde jaar gaan onze leerlingen drie dagen op bezinning naar kasteel Hoogveld in Veldegem. Daar werken we op een aangename en creatieve, niet-schoolse manier rond volgende onderwerpen: gaan werken, zichzelf goed kennen, waarden en normen in onze samenleving, relaties en seksualiteit, risico’s en verleidingen in onze maatschappij,… Zo is er tijd en ruimte voor ontspanning en een individueel gesprek. Het zijn drie supertoffe dagen, dagen om nooit te vergeten.

Bibliotheek

De school beschikt over een schoolbibliotheek. Leerlingen kunnen hier boekjes aangepast aan hun leesniveau ontlenen. De logopedisten begeleiden de leerlingen bij hun keuze.

Vredesklassen

Om de groepssfeer te bevorderen en de zelfstandigheid te stimuleren, trekken de tweedejaars er drie dagen op uit naar Ieper. Door middel van vele activiteiten leren ze elkaar en zichzelf beter kennen.

Rugscholing

Op onze school wordt vanaf het eerste tot en met het laatste jaar veel aandacht besteed aan de preventie van rugklachten. We starten in het eerste jaar met de theorie om dan in de volgende jaren het geleerde toe te passen in de praktijk.