KWALIFICATIEPROEF 5L

Duur van de activiteit :
09-06-21

Het vijfde jaar logistiek sloot het jaar af met kwalificatieproeven op stage. Dit doen ze in de Meers te Waregem, waar ze dit schooljaar bijna elke dinsdag stage liepen. Ze kregen een proef in onderhoud en eentje op een verdiep.