Externe time out (ETO)

Externe time out (ETO)

 

 

 

Externe Time Out.

Ik had het even moeilijk op school: openlijke discussies met leerkrachten, niet luisteren, noem maar op.

Hierdoor maakte ik kennis met de "Externe Time out". Ik werd 6 weken begeleid, leerde mezelf terug kennen door vormingen, gesprekken en activiteiten. Ik heb zo de kans gegrepen om opnieuw naar school te gaan. Blijkbaar was er even tussenuit zijn, wat ik nodig had om een nieuwe start te maken.”

Jongeren waarbij het op school vast gelopen is door bv gedragsproblemen kunnen aangemeld worden voor dergelijk Time-Out project. Afhankelijk van de vraag zal de jongere worden begeleid in een bepaald traject binnen de Externe Time Out.

Hoe werkt ETO en wie komt in aanmerking?


 

overlegtafels

Tijdens de externe time out krijgt de leerling vorming over de eigen ontwikkeling: weten wie hij/zij is, wat hij/zij wilt, waar zijn/haar plaats is in de klas, tussen vrienden, op school en in het gezin, enz. Over de middag staat de leerling samen met de begeleider zelf in voor de maaltijd. Zo leert hij/zij verantwoordelijkheid dragen en zelfstandig te worden.

Er worden ook groepsgerichte activiteiten gedaan waar er allerlei uitdagingen aangegaan worden, vb. helpen met schapen scheren, snoeihout verwerken, mee helpen in een sociaal restaurant, zwerfvuil opruimen,… De begeleider is een vertrouwenspersoon aan wie de leerling alles kan toevertrouwen en die de jongere verder op pad zal helpen.

Er zal een strikt dagschema opgehangen worden. En er geldt ook een gedragsstappenplan waarbij de leerling geleidelijk aan meer vrijheden kan winnen wanneer die zich bewijst bij de gestelde verantwoordelijkheden.

Alle jongeren van Vibso, VTI, St. Vincentius, O.L.V. Hemelvaartinstituut, H. Hart college en St. Jan Berchmanscollege en –middenschool komen in aanmerking voor een time out project.

 

Planning & teamleden


Interne Time Out

Dinsdag - Van 08.30 tot 16.00 |  Locatie: Hof te Walem

Voormiddag:Vorming rond zelfreflectie, Conflicthantering, persoonlijkheidsontwikkeling, …

Namiddag: Ervaringsgerichte groepsactiviteiten: fysieke en mentale uitdagingen, sociale vaardigheden in groep, zelfredzaamheid, …

Woensdag - Van 08.30 tot 16.00 | Locatie: Verschillende locaties

Voormiddag: Lokaalgemeenschapswerk(LGW),vrijwilligerswerk, meewerken in diverse organisaties, …

 

Eindverantwoordelijke en beleidsverantwoordelijke: Directeur Xavier De Jaegher

Aanmelding en opstarten begeleidingsplan: Margaux Deschrijver

Begeleiding: Kurt Decrock, Frederik Suffys & Margaux Deschrijver

Coördinatie zorg: Veerle Janssens