Leerlingenraad

De leerlingenraad

 

 

Op school leer je niet alleen "LEREN", je leert ook "LEVEN’".

Je leert hoe je met klasgenoten, leerkrachten, directie, mentoren, … om moet gaan. Niet zo eenvoudig maar wel heel belangrijk.

Overal waar mensen samenleven zijn er regels. Dit is zo in een dorp, in een stad, bij de jeugdbeweging, in de bus, thuis,….

En dus zijn er ook in VIBSO- regels waar iedereen zich moet aan houden. Enkel op die manier wordt het voor iedereen leuk en weet iedereen wat er van hem verwacht wordt.

Niet alle regels zijn even leuk, maar je moet je er er wel aan houden.

Omdat wij vinden dat ook leerlingen iets te zeggen hebben over die regels en misschien ook leuke ideeën hebbe om het leven op school nog aangenamer te maken, is er een LEERLINGENRAAD !

 

Werking van de leerlingenraad


Die leerlingenraad bestaat uit twee leerlingen van elk jaar. Af en toe komen deze leerlingen samen om te praten over wat er beter of anders kan in het VIBSO van Waregem.

Een leerkracht helpt indien nodig, maar de ideeën komen van de leerlingen zelf. Af en toe een wordt een voorstel geformuleerd aan de directeur.

De directeur zal ofwel het voorstel goedkeuren, ofwel meedelen waarom het voorstel niet goedgekeurd kan worden.

Enkele voorbeelden van acties die reeds werden gerealiseerd door de leerlingenraad:

leerlingenraad