Kinesitherapie - Logopedie

Kinesitherapie | Logopedie

 

 

Algemeen


logo

Leerlingen met een specifieke zorgvraag en/of problematiek op vlak van taal of motoriek komen in aanmerking voor individuele begeleiding bij de kinesist of logopedist.

Deze begeleiding staat zoveel mogelijk in functie van de beroepsgerichte en sociale vorming van de leerling De logopedist vangt problemen op in verband met taal, lezen, schrijven en rekenen en geeft extra stimulatie aan jongeren met een andere moedertaal.

De kinesist volgt jongeren op met bewegingsproblemen of moeilijkheden bij het zich organiseren.

Kinesitherapie (Kine)


Het is geweten dat men al doende leert. Dit leren verloopt vlotter als men beschikt over een goede motoriek, waarneming, oriëntatie, ruimtelijk inzicht, concentratie, oog-handcoördinatie. De kiné kan je hier bij helpen.

ONDERSTEUNING IN DE KLAS

De kinesiste kan ondersteunen in de praktijklessen en tijdens de lessen (metend )rekenen. Dit kan gebeuren klassikaal of in kleine groepjes

INDIVIDUELE ONDERSTEUNING

logo

Leerlingen kunnen meermaals per week begeleiding krijgen voor:

 • Metend rekenen:

lengtematen, inhoudsmaten, gewichten, klokkennis, omgaan met Euro, ...

 • Ruimtelijk inzicht/structuratie:

Li/re kennis, planlezen, ...

 • Fijne motoriek in functie van de praktijklessen
 • Zwemmen & zelfredzaamheid

PROJECTEN

logo

 • Rugschool

De leerlingen bewust maken van een goede houding en het correct tillen en verplaatsen van goederen. Via aangepaste ruglessen willen we hen sensibiliseren en zo rugklachten voorkomen.

 • Gezondheidproject

Gezonde voeding, extra bewegingsmomenten, gezonde tussendoortjes, blikvangers zoasl voorkomen van gehoorschade, ...

Logopedie (Logo)


logo

Dankzij taal en communicatie kunnen we met andere mensen samenleven: we kunnen luisteren, gevoelens en informatie overbrengen en in gesprek gaan.

Taal is ook een belangrijke voorwaarde om goed te leren lezen, schrijven, rekenen en… een beroep aan te leren.

Logopedie houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor.

 

In het VIBSO van Waregem biedt de logopediste ondersteuning op volgende vlakken:

 • Ondersteuning in de klas

De logopediste gaat ondersteunen tijdens de taallessen. Soms gaat dit door in de klas of soms wordt de klas opgesplitst.

 • Ondersteuning in kleine groepjes.

Samen met enkele klasgenoten, ofwel met enkele leerlingen uit andere klassen gaan we rond hetzelfde werken. Bv. een voorbereiding voor de ACTUA- les, communicatieoefening…

 • Individuele ondersteuning

Leerlingen kunnen wekelijks begeleiding krijgen voor taal, lezen, schrijven en uitspraak, ... .

logo

 • Ondersteuning bij projecten

In het project ‘Minoes’ komen alle leesstrategieën aan bod. Doorheen verschillende lesactiviteiten maken de leerlingen van het 1e jaar kennis met: genietend lezen, globaal lezen, zoekend lezen en kritisch lezen.

 • SPRINT

logo

SPRINT is software dat compenserend ingezet kan worden tijdens de ASV- lessen. De leerling maakt bij de logopediste kennis met het programma. Aan de hand van een oefenbundel en een stappenplan leert de leerling geleidelijk aan zelfstandig met het programma te werken. Wanneer de leerling goed met SPRINT kan werken, mag de leerling ook tijdens de ASV- lessen gebruik maken van het programma.

Maar er is meer!

Lezen kan ook een bron van plezier zijn. Met onze bibliotheekwerking willen we dit stimuleren. Door middel van het BIB- spel laten we de leerlingen kennis maken met onze bibliotheek op school : kijk- en weetboeken, gemakkelijk lees- boeken en jeugdboeken.

Elke week kunnen de leerlingen een boek mee naar huis nemen. Als extra motivatie reiken we op het einde van het schooljaar een prijsje uit aan de leerlingen die het meeste boeken gelezen hebben. Er worden ook extra activiteiten georganiseerd tijdens de Voorleesweek, de Jeugdboekenweek en op de Gedichtendag.